Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 11
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
Jelen rendelet elkészítésének elmaradása esetén nem felelnénk meg a pályázati feltételeknek.