Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019 (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 11
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019 (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.tv. 18. §., továbbá a z 5/2019. (III.13.) IM. rendelet 20. §-a előírja az önkormányzati rendeletek esetében is – kivételektől eltekintve – a rendeletek indokolását és annak közzétételét.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.) 53. §-a írja elő az SZMSZ tartalmi elemeit. A rendelet módosítására elsősorban a rendkívüli ülések összehívásának Mötv. 44. §-ában foglaltaktól eltérő időpont előírása miatt van szükség, továbbá ezen kívül a rendeletben lévő függelékek is törlésre kerülnek.
A Kormányhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a rendkívüli ülés összehívásának a szabályai nem lehetnek ellentétesek az Mötv. 44. §-ában meghatározottakkal.