Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás

Adatok forintban!

Kiadások változsáa

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadások

Egyéb műküdlési célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

Összesen

Törvény szerinti illemtmény

-450 000

0

0

0

0

0

0

-450 000

Jutalom polgármester

296 000

0

0

0

0

0

0

296 000

Reprezentáció

-50 000

0

0

0

0

0

0

-50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

0

467 000

0

0

0

0

467 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

0

250 000

0

0

0

0

250 000

Telefondíj

0

0

25 000

0

0

0

0

25 000

Bérleti és lízingdíjak

0

0

150 000

0

0

0

0

150 000

Karbantartás

0

0

-100 000

0

0

0

0

-100 000

Közvetített szolgáltatások

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele

0

0

1 200 000

0

0

0

0

1 200 000

Egyéb szolgáltatások igénybevétele

0

0

-700 000

0

0

0

0

-700 000

Működési célú ÁFA

0

0

150 000

0

0

0

0

150 000

Kamatkiadások

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000

Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

-200 000

0

0

0

-200 000

Tartalék

0

0

0

-300 000

0

0

0

-300 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (változások részletezve a rendelet módosítás tervezet 5. mellékletében)

0

0

0

0

0

0

1 780 000

1 780 000

Ingatlanok felújítása (változások részletezve a rendelet módosítás tervezet 6. mellékletében)

0

0

0

0

0

0

369 000

369 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

-1 020 000

0

0

-1 020 000

Összesen

-204 000

0

1 544 000

-500 000

-1 020 000

0

2 149 000

1 969 000