Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 07
Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Zalavár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása az év első felében az előirányzatokban bekövetkezett változások átvezetése érdekében vált szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 5. §-hoz
A bevételi és a kiadási előirányzatok módosításait tartalmazza.
A 4. §-hoz
A költségvetési táblákat tartalmazó melléklet cseréjéről rendelkezik.
A 6. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.