Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa juttatásról

Hatályos: 2021. 10. 28

a szociális tűzifa juttatásról

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 9/2021. (VIII. 17.) számú határozatában döntött arról, hogy „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” pályázati kiírás alapján szociális célú tűzifa vásárlásához támogatást igényel.

A Képviselő-testület fenti számú határozatában vállalta, hogy a 106 m3 keménylombos tűzifa igényléséhez szükséges 134.620 Ft önerő fedezetét a 2021. évi költségvetésében biztosítja, és nyilatkozik arról, hogy a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – pályázati kiírásnak megfelelő rendeletben szabályozza és vállalja, hogy a szociális tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

A Térítésmentesen nyújtható, szociális célú tűzifára való jogosultság feltételeitek meghatározására a Szociális, Foglalkoztatási- és Idősügyi Bizottság véleményének figyelembevételével az egy háztartásban együtt élőkre figyelemmel került sor.