CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2021.(X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2019.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 11. 01
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2019.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításra került a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény által. A jogszabályi összhangot 2021. október 31-ig kell megteremteni a helyi önkormányzat képviselő-testületének a hatáskör vonatkozásában. A képviselő-testület a rendelet megalkotásával e jogszabályi előírásnak tesz eleget.