Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 03
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálta a közművelődési tárgyú rendeleteket. Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban írásbeli figyelemfelhívást tett, mely szerint „A Rendelet bevezető része az Alaptörvény 32. §.-ra hivatkozik. A Bevezető részben nem megfelelő a hatásköri, illetve felhatalmazó rendelkezések megjelölése, mert az Alaptörvényre nem kell hivatkozni! Felhatalmazó rendelkezés után kell a feladatkört megjelölni: Jszr. 54. § (1), 55. § (1), (5).
A Rendelet 2. §. „a rendelet célja” megfogalmazást használ. A rendeletnek nem lehet célja: Jszr.51. § (3) bekezdésében foglaltakba ütközik.
A Rendelet 3. §-ban a hatály megjelölése. A 2010. évi CXXX. törvény 6. § (3) szerint: „A jogszabály területi, illetve személyi hatályát a jogszabályban az 5. § (5) és (6) bekezdés szerinti esetben, valamint akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az (1) és (2) bekezdéstől eltérő területre, illetve személyi körre terjed ki.”
1. §
A rendelet bevezető részét módosítja.
2. §
Hatálybaléptető rendelkezéseket és a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket tartalmazza.