Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 15

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Végső előterjesztői indokolás

Gánt Község Önkormányzata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. sz. melléklet II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint pályázati igényt nyújtott be, melynek alapján szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódóan 33 m3 tűzifa támogatást nyert el.

A támogatói okirat 12. pontja értelmében a települési önkormányzatnak a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben kell szabályoznia.