Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt keretében felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01

az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosítószámú ,,Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” elnevezésű projekt keretében felépített lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. § alapján:

32. § Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.