Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 02

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadás fő összegeit mutatja be.

A 2. §-hoz

A kiadási fő összegen belül kiadási előirányzatonként bontja meg a kiadásokat.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi szabad pénzmaradványáról szóló rendelkezést tartalmazza.

A 4. §-hoz

Simontornya Város Önkormányzata és Simontornya Város költségvetési szerveinek bevételi és kiadási mérlegét ismerteti.

A 5-6. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának végrehajtásáról rendelkezik.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.