Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 18

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendeletében átvezetésre kerültek a rendelet elfogadása óta felmerült gazdasági események, illetve ezek előirányzatainak módosításai.