Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 11. 01
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Végső előterjesztői indokolás
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. § (4) bekezdése, d. és g. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8 a pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.