Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Hatályos: 2021. 05. 19

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Általános indokolás

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkothatja meg a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendeletet.

A rendelet megalkotásának célja a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése, a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása, a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása.