Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 17- 2021. 11. 17

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.17.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A karácsonyi támogatás összege )

„a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben 30 000 Ft,

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben 60 000 Ft,

c) ) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben 100 000 Ft,

d) ) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben 40 000 Ft.”

2. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet (5) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2021. november 17-én lép hatályba.