Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31- 2021. 12. 31

Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.31.

Lovászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. december 31-én lép hatályba, és 2022. január 1-jén hatályát veszti.

Kovács Ferenc
polgármester

dr. Novák Anett
jegyző

1. melléklet

1. melléklet