Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 03 - 2021. 12. 03

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.03.

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Hatályát veszti A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.