Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 19 - 2021. 05. 21

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 1.505.357.929 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 381.503.564 Ft-ban, a bevételi főösszegét 1.886.861.493 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 1.875.248.974 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 11.612.519 Ft-ban, a kiadási főösszegét 1.886.861.493 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 134.650.798 Ft, ebből:

  • 1. általános tartalék:9.650.798 Ft
  • 2. céltartalék: 125.000.000 Ft.”

2. § (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2021. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

3. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

4. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

5. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

6. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

7. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

8. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

9. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

10. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

11. melléklet

1. Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 15. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: