Kötegyán község képviselő testületének 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 15 - 2018. 03. 16

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete


a helyi adókról szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról



Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §  a rendelet 5. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

 „ (5) Mentesül a teljes iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.”


2. § Ezen rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, azzal, hogy rendelkezését 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.





                     Nemes János                                                                Szokai Dániel

                     polgármester                                                                      jegyző      




Kihirdetési záradék:


A rendelet 2018. március 14. napján kihirdetésre került.


Kötegyán, 2018. március 14.



                                                                                                          Szokai Dániel

                                                                                                                jegyző