Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 09
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló törzsvagyont és a korlátozottan forgalomképes vagyon besorolását ez alapja az önkormányzati vagyon nyilvántartásának. Az önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre mind a törzsvagyon mind a korlátozottan forgalomképes vagyon besorolása. A rendelet módosításával a jelenleg hatályos vagyonbesorolást alkalmaztuk.