Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a szabályozza a kedvezmények, mentességek eseteit:
5. § (1) -
(2) A fizetendő adó 50 %-ának megfelelő adókedvezményben részesül:
a) az a magánszemély, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 70. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül más személy nincs bejelentve.
b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak egyike tárgyév január 1-jéig betölti a 70. életévét és az adó alapjául szolgáló ingatlanra a lakcímnyilvántartás szerint más személy rajtuk kívül nincs bejelentve.
c) az az adóalany, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 70. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül csak olyan személy van bejelentve, aki tárgyév január 1-jéig a 70. életévét betöltötte.
d) Az 50 %-os adókedvezmény az adóalany 75. életéve betöltése évének utolsó napjáig vehető igénybe.
(3) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól:
a) az a magánszemély, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül más személy nincs bejelentve.
b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak egyike tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévét és az adó alapjául szolgáló ingatlanra a lakcímnyilvántartás szerint más személy rajtuk kívül nincs bejelentve.
c) az az adóalany, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévét és a lakcímnyilvántartás szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül csak olyan személy van bejelentve, aki tárgyév január 1-jéig a 75. életévét betöltötte.
(4) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól a nem lakás céljára szolgáló épület tulajdonosa
(5) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól a helyi polgárőr egyesület, valamint a helyi önkéntes tűzoltó egyesület azon aktív, tagdíjat megfizető és rendszeresen szolgálatot ellátó tagjának, akinek ezen tevékenységét az egyesület elnöke által a tárgyévre vonatkozóan kiadott igazolása tanúsítja.”
Az önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti kedvezményeket a 70. illőleg a 75. életévet betöltő személyek továbbra sem tudják teljes mértékben igénybe venni, mivel a lakcímnyilvántartás szerint általában más személyek is be vannak jelentkezve az érintett ingatlanba, vagy akár a kedvezményre jogosult sincs bejelentkezve ara a lakcímre (pl. idősotthoni elhelyezés esetén).
Előbbiekre tekintettel javaslom, hogy az 50 %-os kedvezmény vagy teljes mentesség független legyen attól, hogy életvitelszerűen az ingatlanban élnek-e, illetőleg attól, hogy az ingatlanban a házastáron kívül más személyek is be vannak jelentkezve.
A helyi polgárőr egyesület, valamint a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai esetében is előbbiek szerint módosítjuk a kedvezmények igénybevételének feltételeit.