Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2022. 02. 02
a talajterhelési díjról
Végső előterjesztői indokolás
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény alapján az önkormányzat rendeletben állapítja meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban:
mérési lehetőség hiányában az átalány megállapításának szempontjait;
a talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit;
azon számlát, melynek javára a talajterhelési díjat meg kell fizetni;
a közszolgáltató talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatok települési önkormányzat rendelkezésére bocsátásának szabályait.
Új helyi rendelet megalkotását teszi szükségessé a jogszabály-szerkesztési szabályok rendelkezéseivel való összhang megteremtése is.