Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról

Hatályos: 2022. 02. 03
az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról
Általános indokolás
A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzat jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival nem terheli.
A Jat. 18. § (1) bekezdése szerint „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
Az elfogadásra javasolt rendelet jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, rendelkezéseinek jelentős része technikai vagy végrehajtási jellegű, így az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kelt közzétenni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 2. §-hoz
Megállapítja az iskola-egészségügyi körzetet.
A 3. §-hoz
Megállapítja a fogorvosi körzetet.
A 4. §-hoz
Megállapítja a védőnői körzeteket.
Az 5. §-hoz
Megállapítja az iskola-egészségügyi körzetet.
A 6. §-hoz
Rendelkezik az orvosi ügyelet körzetéről.
A 7. §-hoz
A rendelet hatálybalépésére tesz javaslatot, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 8. §-hoz
A rendelet hatálybalépésére tesz javaslatot, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.