Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és személyi illetményről

Hatályos: 2022. 02. 14
a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és személyi illetményről
Általános indokolás
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az önkormányzat az alábbi rendeletében szabályozta
az illetménykiegészítésre vonatkozó szabályokat.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát határozza meg, a hivatal valamennyi köztisztviselőjére kiterjesztve.
A 2. §-hoz
A hivatalnál alkalmazott magasabb összegű illetményalap megállapítását tartalmazza.
A 3. §-hoz
A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékét tartalmazza.
A 4. §-hoz
A személyi illetmény megállapításának szabályait tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tratalmaz.
A 6. §-hoz
A § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
A 7. §-hoz
Kihirdetésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.