Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 03
Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Sajnálatos módon tapasztalhatta a képviselő-testület, hogy az önkormányzat vagyona felett – a vagyonrendeletben [7/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendeletben] adott felhatalmazás alapján - rendelkezni jogosult egyes vagyonelemekről számot adni nem tud. Annak érdekében, hogy az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, kezelés, felhasználás szorosabb felügyelet alá kerüljön indokolt a vagyonrendeletben adott felhatalmazás mértékét csökkenteni, a hatáskör gyakorlást (hatáskörtelepítést) újra szabályozni. Ennek az igénynek tesz eleget a vagyonrendelet módosításáról szóló rendelettervezet.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Ebben a szakaszban a képviselő-testület hatáskörébe utalja a vagyonnal kapcsolatos döntéseket a módosító rendelet minden olyan ügyben, ahol az 50.000.- forintot eléri az ügyletérték. Azzal, hogy a (4) bekezdésben a polgármesterről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra telepíti a rendelettervezet a hatáskört.
A 2. §-hoz
Ez a rendelkezés a polgármesterről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra telepíti a hatáskört.
A 3. §-hoz
Ez a rendelkezés is a polgármesterről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra telepíti a hatáskört.
A 4. §-hoz
Ez a rendelkezés ismét a polgármesterről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra telepíti a hatáskört.
Az 5. §-hoz
Ez a rendelkezés a vagyon használatát gyakorlók listáját egészíti ki az önkormányzat gazdasági társaságával.
A 6. §-hoz
Ez a rendelkezés a polgármesterről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra telepíti a hatáskört.
A 7. §-hoz
Ebben a szakaszban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalja a vagyonnal kapcsolatos döntéseket a módosító rendelet minden olyan ügyben, ahol az 50.000.- forintot eléri az ügyletérték. Egyben hatályon kívül helyez olyan rendelkezést, ami a polgármestert hatalmazta fel „kényszerítő körülmény” fennállása esetén intézkedésre.
A 8. §-hoz
Ez a rendelkezés is a polgármesterről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra telepíti a hatáskört.
A 9. §-hoz
Ez a rendelkezés a képviselő-testület előzetes jóváhagyásához köti a polgármester intézkedését az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek vonatkozásában.
A 10. §-hoz
Ez a rendelkezés a polgármesternek a „Fa értékesítése” tárgykörben „értékhatárra tekintet nélkül” adott értékesítési jogot a képviselő-testület hatáskörébe telepíti, egyben – feltehetően elírás folytán - kialakult szakasz számozást javítja, valamint deregulációt hajt végre.
A 11. §-hoz
Ez a szakasz a módosító rendelet hatálybalépésről rendelkezik.