Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zalavár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15
Zalavár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Zalavár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megalkotására a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján került sor.
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz
A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
A 7. §-hoz
Az önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatait tartalmazza.
A 8–15. §-hoz
A 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.
A 16. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Az 1. melléklethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési tábláit tartalmazza.