Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére szóló 9/2000. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29
a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére szóló 9/2000. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosítás - a településszerkezeti tervvel egyetemben - célja önálló napelemparkok kialakítása az Ikervár 0475/3-4., 0404/14, 16, 18., és 20 helyrajzi számú területeken.
A helyi építési szabályzat és annak mellékleteként a szabályozási tervlapok a tervezési terület vonatkozásában kerültek módosításra.