CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 03. 01
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet preambulumában hivatkozott alaptörvényi felhatalmazással élve alkotta meg Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évre vonatkozó költségvetését.