Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 02. 10
Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Végső előterjesztői indokolás
Ebergőc község Önkormányzata
Ebergőc
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása – GY/04/1282-2/2021. törvényességi felhívás
Községünk 2002-ben alkotott közművelődési rendeletet, amelyre a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gy/04/1282-2/2021. iktatószámú törvényességi felhívása érkezett.
A 2002-ben alkotott önkormányzati rendelet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXVII. törvény hatályba lépése (2017. július 8.) előtti, emiatt az önkormányzati rendelet az Önkormányzat által biztosítandó kötelező alapfeladatokról rendelkezik, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében rögzített alapszolgáltatások körének meghatározása helyett.
Az új szemléletet jól mutatja a közművelődési alapszolgáltatások megnevezése, melyek biztosítását a települések lélekszámának, illetve típusának megfelelően szabályozza.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) és (2) bekezdése értelmében a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél, a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A 76. §(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
A 2022-ben alkotott önkormányzati rendelet – összhangban a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakra - felülvizsgálata eredményeként annak hatályon kívül helyezéséről és az új rendelet elfogadásáról döntöttem.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
önkormányzati rendelet-tervezethez
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
Nincs.
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Nincsen.
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége
A rendelet megalkotását és egyben a 2002-ben alkotott önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését a jogszabályi követelmények, valamint a közösségi színtérrel szembeni szabályozási kötelezettség indokolja.
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.
INDOKOLÁS
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
önkormányzati rendelet-tervezethez
Általános indokolás
A közművelődési feladatellátást, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) szabályozza, mely 2017. július 8. napjával újra szabályozta a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait. A rendelet megalkotását és egyben a 6/2002. (VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését a közművelődési törvényben foglaltakkal való összhang megteremtése indokolja.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet hatályát határozza meg az általános rendelkezések között.
2. §-hoz
Helyzetelemzésről rendelkezik.
3. §-hoz
Tartalmazza a közművelődési feladatok ellátásának alapelveit és kiemelt céljait.
4. §-hoz
A helyi közművelődési feladatok meghatározását írja.
5. §-hoz
Az önkormányzat közművelődési feladati és azok ellátásnak szervezeti kereteit írja elő.
6. §-hoz
A közművelődési feladatok finanszírozásának alapelveit határozza meg.
7. §-hoz
A közművelődési feladatokban együttműködő partnerekről rendelkezik.
8. §-hoz
A hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.
Ebergőc, 2022. január 31.
Szabó Szabolcs
polgármester