Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 01. 08
Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek
intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét