Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 11
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
A rendelet célja Aparhant Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetésével kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.A rendelet célja Györe Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetésével kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel, tagolva határozza meg a rendelet hatályát.
A 3. §-hoz és a 4. §-hoz
Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét.
Az 5. §-hoz
A rendelet rögzíti az abban megjelenő mellékletek tartalmát, így különösen a költségvetés szerkezeti tagolódását. Rögzíti az adósságot keletkeztető ügyleteket.
A 6. §-hoz
Megállapítja a 2022. január 1-jétől érvényes köztisztviselői illetményalapot. Az önkormányzatra és intézményekre vonatkozó engedélyezett álláshelyeket.
A 7. §-hoz és a 8. §-hoz
Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok rögzítése.
A 9. §-hoz és a 10. §-hoz
Rendelkezik a hatálybaléptetésről.
Az 1–26. melléklethez
az 1. melléklethez
2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
az 2. melléklethez
Helyi önkormányzat bevételi és kiadási főösszege intézményenként és összesítve, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
az 3. melléklethez
Önkormányzati szinten összevont konszolidált bevételi és kiadási előirányzatok rovatrendszerinti bontásban
az 4. melléklethez
Önkormányzati szinten összevont működési bevételek kiadások, felhalmozási bevételek kiadások mérlege
az 5. melléklethez
Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység bevételi és kiadási előirányzatok rovatrendszerinti bontásban
az 6. melléklethez
Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység összevont működési bevételek kiadások, felhalmozási bevételek kiadások mérlege
az 7. melléklethez
Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatok rovatrendszerinti bontásban
az 8. melléklethez
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek kiadások, felhalmozási bevételek kiadások mérlege
az 9. melléklethez
Az Aparhanti Felhőcske Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai rovatrendszerinti bontásban
az 10. melléklethez
Az Aparhanti Felhőcske Óvoda működési bevételek kiadások, felhalmozási bevételek kiadások mérlege
az 11. melléklethez
Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant bevételi és kiadási előirányzatok rovatrendszerinti bontásban
az 12. melléklethez
Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant működési bevételek kiadások, felhalmozási bevételek kiadások mérlege
az 13. melléklethez
Önkormányzati szinten összevont előirányzat-felhasználási terv (finanszírozási és likviditási ütemterv)
az 14. melléklethez
Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység előirányzat-felhasználási terv (finanszírozási és likviditási ütemterv)
az 15. melléklethez
Az Aparhanti Közös Önkormányzatai Hivatal előirányzat-felhasználási terv (finanszírozási és likviditási ütemterv)
az 16. melléklethez
Az Aparhanti Felhőcske Óvoda előirányzat-felhasználási terv (finanszírozási és likviditási ütemterv)
az 17. melléklethez
Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant előirányzat-felhasználási terv (finanszírozási és likviditási ütemterv)
az 18. melléklethez
2022. évi bevételek és kiadások kötelező feladtok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
az 19. melléklethez
Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások
az 20. melléklethez
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
az 21. melléklethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
az 22. melléklethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban
az 23. melléklethez
Adósságot keletkeztető ügylet felső határa
az 24. melléklethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennáló kötelezettségek
az 25. melléklethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
az 26. melléklethez
2022. évi engedélyezett létszámkeret