Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szedres Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 27
Szedres Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet részletes képet ad Szedres Község Önkormányzata és az Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi költségvetése előirányzatainak tervezéséről, és javaslatot tesz az előirányzatok egységes rendeletbe foglalására. A tervezés alapjai a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény önkormányzatokra vonatkozó szabályai, valamint bázisként az előző évi költségvetési rendelet.
Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel rögzítésre kerül a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékokat, azok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2022. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
A rendelet rögzíti a 2022. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokat és előírásokat.