Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 28
a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés f) pontjában és 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről az alábbiakat rendeli el: