Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 22 - 2022. 02. 23

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.22.

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 129.887.055 forintban

b) kiadási fő összegét 129.887.055 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 88.721.134 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 50.388.225 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 15.126.929 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.871.655 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 18.573.338 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.723.000 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 6.282.016 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 3.811.287,

c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 41.165.921 forintban,

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 79.498.830 forintban. ebből:

da) a beruházási kiadásokat 3.704.799 forintban,

db) a felújítási kiadásokat 75.043.695 forintban,

dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 750.336 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet Szövegese helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

Szöveges