Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2022. 01. 26- 2022. 01. 26

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának megállapításáról

2022.01.26.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

2. 2022. évi illetményalap

2. § (1) A képviselő-testület a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben állapítja meg az illetményalapot.

(2) A képviselő-testület a 2022. évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 50 000 forintban állapítja meg.

3. Záró rendelkezések

3. § Hatályát veszti a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjának megállapításáról szóló 1/2021 (I.25.) önkormányzati rendelet.

4. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

5. § Ez a rendelet 2022. január 26-án lép hatályba.