Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Polgármesterének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2020. (VI. 5.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 02. 15

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Alsózsolca Város Polgármesterének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2020. (VI. 5.) rendelete módosításáról

2022.02.15.

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai és Jóléti Bizottság véleményének kikérésével, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával lefolytatott egyeztetést követően a következőt rendeli el:

1. § Az Alsózsolca Város Polgármesterének 8/2020. (VI. 5.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2020.(VI.5.) rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai és Jóléti Bizottság véleményének kikérésével,a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával lefolytatott egyeztetést követően a következőt rendeli el:”

2. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.