Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
a helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ában rögzített önkormányzati díjemelési, díjmegállapítási tiltás 2022. június 30. napjával megszűnik.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését követően, 2020. december 19-től folyamatosan érvényben volt az önkormányzatokat érintő díjstop, vagyis sem a 2021. évben, sem 2022. 1. félévben nem volt lehetséges az önkormányzatok által megállapított díjak megemelése, új díjak bevezetése.
Az önkormányzat saját bevételeinek növelése, jogszabályszerű és biztonságos működésének biztosítása érdekében a rendeletben megállapított díjak felülvizsgálatát javaslom az alábbiak szerint:
A vásár területén az elmúlt években jelentős infrastrukturális beruházások valósultak meg, amelyekhez a megállapított helyhasználati díjak igazítása szükséges.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján a fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, illetve a díjmegállapítást korlátozó jogszabályi rendelkezés hatályvesztése miatt a fenti módosítások 2022. július 1-jén lépnek hatályba.