Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 19. §-ában, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében; 36. § (2) bekezdésében, 42. §-ában, 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szociális helyzet alapján történő bérbeadásnál a havi lakbér mértéke a lakás komfortfokozata és alapterülete alapján

a) összkomfortos lakás esetén 450 Ft/m2

b) komfortos lakás esetén 330 Ft/m2

c) félkomfortos lakás esetén 195 Ft/m2

d) komfort nélküli lakás esetén 135 Ft/m2

de az ingatlan bérleti díja - annak alapterületére tekintet nélkül - nem lehet kevesebb, mint 10.000,- Ft.”

2. § Az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A piaci alapon bérbe adott lakás havi lakbér mértéke a lakás komfortfokozata és alapterülete alapján

a) összkomfortos lakás estén 675,-Ft/m2

b) komfortos lakás estén 525,- Ft/m2

de az ingatlan bérleti díja - annak alapterületére tekintet nélkül - nem lehet kevesebb, mint 25.000,- Ft.”

3. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.