Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 15/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 0,75 %-a.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.