Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.02.

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és e törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.