Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 14/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01
az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 14/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. A rendeletben az önkormányzat az intézményi térítési díjakat is meghatározza.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet, majd a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény alapján az önkormányzat 2022. június 30. napjáig a térítési díjakat nem emelhette.
Az elmúlt közel 2 évben bekövetkezett áremelkedésekre tekintettel a térítési díjakat 2022. július 1. napjától az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 14/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításával emelni szükséges.
Az intézményi térítési díj az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj évente egy alkalommal korrigálható. A korrekcióra a fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján csak most kerül sor önköltségszámítást követően.