Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 04

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.04.
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi szabályait a 20/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletében állapította meg. Várhatóan 2022. szeptember 1. napjától megkezdi működését a Cseperedők Bölcsőde, emiatt a rendeletet ki kell egészíteni a gondozási- és intézményi térítési díjra, valamint az intézménybe való felvételre vonatkozó szabályokkal.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A gyermekek napközbeni ellátásának formáját határozza meg a rendelet. Pontosításra kerül a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekek napközben ellátását biztosító szervezet.
A 2. §-hoz
A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formája kerül pontosításra a rendeletbe.
A 3. §-hoz
Az önkormányzati rendelet kiegészítésre kerül a bölcsődei ellátásra vonatkozó szabályokkal.
A 4–6. §-hoz
A rendelet meghatározza a térítési díjakra és a normatív kedvezményekre vonatkozó szabályokat.
A 7. §-hoz
Az önkormányzati rendelet melléklete kerül újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.
A 8. §-hoz
A mini bölcsődére vonatkozóan a térítési díjra megállapított rendelkezést a módosító rendelet hatályon kívül helyezi.
A 9. §-hoz
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.