Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról

Hatályos: 2022. 04. 02
a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról
Általános indokolás
Keszthely Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő helyi utakon és az azokhoz tartozó járdákon történő bontási munkák felügyelete és azok szakszerű helyreállítás előírásainak meghatározása, valamint az építési célú használatra vonatkozó díjak meghatározása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet céljának meghatározása
A 2. §-hoz
A rendelet hatályának meghatározása.
A 3–6. §-hoz
Közműkoordináció szabályainak meghatározása, az éves egyeztető tárgyalás szabályainak előírása, eljárási rendelkezések
A 7. §-hoz
Közműnyilvántartás bevezetése
A 8–11. §-hoz
A bontási engedélyre vonatkozó szabályok, eljárási rendelkezések meghatározása
A 12–15. §-hoz
A bontási engedélyre vonatkozó rendelkezések meghatározása, kiadása megtagadásának lehetőségei
A 16. §-hoz
Annak meghatározása, hogy mikor nem lehet bontási tevékenységet végezni.
A 17–21. §-hoz
A közterület helyreállítására vonatkozó követelmények meghatározása.
A 22. §-hoz
Az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő tevékenység következményeinek meghatározása.
A 23. §-hoz, a 25. §-hoz és a 26. §-hoz
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések