Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

A 16/2021. (IX.28.) „Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről” rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 27 15:00- 2022. 06. 26 15:10

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

A 16/2021. (IX.28.) „Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről” rendelet módosításáról

2022.06.27.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről szóló 16/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az alábbi címek, kitüntetések, díjak és elismerések alapításáról rendelkezik:]

„g) Kiváló Közalkalmazott”

2. § Az Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről szóló 16/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„5/A. Kiváló Közalkalmazott

6/A. § (1) Kiváló Közalkalmazott cím adományozható azoknak a közalkalmazottaknak, akik városunkban munkájuk során tartósan (minimum 10 éven át) kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, s munkahelyükön a tevékenységüket a közösség elismeri.

(2) Kiváló Közalkalmazott cím évente legfeljebb kettő adományozható.

(3) A cím mellé díszoklevél és pénzjutalom jár, melynek az összege nettó 50.000.-Ft

(4) A Kiváló Közalkalmazott cím adományozására irányuló javaslatot, indítványt az adott évre vonatkozóan április 15-ig jogosult megtenni a munkahely, intézmény vezetője.

3. § Az Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről szóló 16/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kitüntetésből évente legfeljebb négy adományozható.”

4. § Az Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről szóló 16/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, az Ibrányért Díszcímer, az Önkormányzat Kiváló Dolgozója, a Kiváló Közalkalmazott, valamint a Közösségünk Szolgálatáért kitüntetés, cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.”

5. § Ez a rendelet 2022. június 27-én 15 órakor lép hatályba.