Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése.

2. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.