Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről szóló 10/2017.(V.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről szóló 10/2017.(V.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.07.01.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet területi hatálya

a strandok tekintetében Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonában levő)

„ad) Balatonmáriafürdő 1602/3, 1612 hrsz-ú Bárdos szabad strand,”

2. § A strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A strand üzemeltetője jogosult turisztikai szolgáltatókkal, szálláshely kiadókkal egyedi együttműködési megállapodást kötni, melynek keretében a mindenkori szolgáltatási díjakból kedvezményeket nyújthat.”

3. § A strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a strandok rendjéről szóló 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
A STRANDI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

Belépő megnevezése

Felnőtt

Gyermek

Családi

Érvényesség

1.

Napi jegy
napi többszöri belépésre jogosít

1 000 Ft

700 Ft

2 900 Ft

érvényes a megvásárlás napján 8:00 – 18:00 óráig

2.

Heti bérlet

5 000 Ft

3 500 Ft

14 500 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 7 napig

3.

Havi bérlet

15 000 Ft

10 500 Ft

35 000 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 30 napig

4.

Szezon bérlet

30 000 Ft

21 000 Ft

63 000 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 90 napig

5.

Értékmegőrző

400 Ft/nap + 1000 Ft kaució

6.

Csomagmegőrző

500 Ft/nap + 1000 Ft kaució

7.

Pótdíj jogosulatlan belépés esetén

4 000 Ft

8.

Hangosbemondó használata reklámszöveg bemondására

2000 Ft/perc

9.

Mozgáskorlátozott beemelő készülék használata

Kulcs és távirányító 5000 Ft kaució ellenében a pénztár nyitvatartási idejében igénybe vehető

10.

Műfüves labdarúgó pálya használata
-világítás nélkül
-világítással


3 000 Ft/óra
3 500 Ft/óra

11.

Multifunkciós sportpálya használata
-világítás nélkül
-világítással


3 000 Ft/óra
3 500 Ft/óra

12.

Csónak használata


10 000 Ft/fél nap
20 000 Ft/nap
10 napos bérlet: 120 000 Ft

13.

Kajak használata

1 800 Ft/óra
15 000 Ft/nap

14.

SUP használata

2 000 Ft/óra
6 000 Ft/4 óra

15.

Strandi horgászhely
vizesblokk használattal

3 500 Ft/nap