Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 22- 2022. 10. 23

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.22.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.