Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről szóló 7/2021. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 02

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről szóló 7/2021. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.01.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésben, 162. § (5) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3)-(4) bekezdés, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről szóló 7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről szóló 7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről szóló 7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről szóló 7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről szóló 7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj

1. A szolgáltatás önköltsége: bruttó 2.060 Ft/fő/nap

2. Intézményi térítési díj elvitellel bruttó 1.290 Ft/adag, kiszállítás esetén az intézményi térítési díj összege 0.5 óra időtartam ráfordításával növekszik a házi segítségnyújtásra (szociális segítés) érvényes díj összegével.

3. Személyi térítési díj mértéke az ellátott jövedelmének függvényében (de legfeljebb a szolgáltatást igénybevevők rendszeres havi jövedelmének 30 %-a):

Jövedelmi kategóriák
(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj
(bruttó)

Jövedelem nélkül:

díjmentes

ÖNYM 100%-ig

60 Ft/adag

ÖNYM 120%-ig

120 Ft/adag

ÖNYM 140%-ig

180 Ft/adag

ÖNYM 160%-ig

240 Ft/adag

ÖNYM 180%-ig

300 Ft/adag

ÖNYM 200%-ig

360 Ft/adag

ÖNYM 220%-ig

420 Ft/adag

ÖNYM 240%-ig

480 Ft/adag

ÖNYM 250%-ig

490 Ft/adag

ÖNYM 260%-ig

630 Ft/adag

ÖNYM 280%-ig

705 Ft/adag

ÖNYM 300%-ig

750 Ft/adag

ÖNYM 320%-ig

675 Ft/adag

ÖNYM 340%-ig

870 Ft/adag

ÖNYM 360%-ig

975 Ft/adag

ÖNYM 380%-ig

1050 Ft/adag

ÖNYM 400%-ig

1125 Ft/adag

ÖNYM 420%-ig

1200 Ft/adag

ÖNYM 420% felett

1290 Ft/adag”

2. melléklet

2. melléklet
A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj

1. Az ellátás önköltsége: bruttó 2.320 Ft/óra/fő

2. Személyi gondozás tevékenységére

Jövedelmi kategóriák
(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj
(bruttó)

ÖNYM 100%-ig

0Ft/óra

ÖNYM 120%-ig

75 Ft/óra

ÖNYM 140%-ig

120 Ft/óra

ÖNYM 160%-ig

180 Ft/óra

ÖNYM 180%-ig

240 Ft/óra

ÖNYM 200%-ig

300 Ft/óra

ÖNYM 220%-ig

330 Ft/óra

ÖNYM 220% felett

375 Ft/óra

a) Intézményi térítési díj : bruttó 375 Ft/óra

b) Személyi térítési díj az ellátott jövedelmének függvényében:

3. Szociális segítés tevékenységére

Jövedelmi kategóriák
(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj
(bruttó)

ÖNYM 100%-ig

0Ft/óra

ÖNYM 120%-ig

75 Ft/óra

ÖNYM 140%-ig

120 Ft/óra

ÖNYM 160%-ig

180 Ft/óra

ÖNYM 180%-ig

240 Ft/óra

ÖNYM 200%-ig

300 Ft/óra

ÖNYM 220%-ig

330 Ft/óra

ÖNYM 220% felett

375 Ft/óra

a) Intézményi térítési díj : bruttó 1.000 Ft/óra

b) Személyi térítési díj mértéke az ellátott jövedelmének függvényében (de legfeljebb a szolgáltatást igénybevevők rendszeres havi jövedelmének 25 %-a):

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (10) bekezdése alapján a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az igénylő vagy a térítési díjat megfizető személy írásban vállalja az önköltséggel megegyező személyi térítési díj megfizetését. A házi segítségnyújtás önköltségi díja bruttó 2.320 Ft/óra a személyi gondozás és szociális segítés tekintetében.”

3. melléklet

3. melléklet
Az időskorúak nappali szociális ellátásért fizetendő térítési díj

1. Az ellátás önköltsége: bruttó 3.379 Ft/fő/nap

2. Intézményi térítési díj, étkezés nélkül: díjmentes

3. Intézményi térítési díj, étkezéssel: bruttó 1.290 Ft/fő/nap (a szociális étkeztetésnek megfelelő díjon)

Személyi térítési díj az ellátott jövedelmének függvényében étkezéssel:

Jövedelmi kategóriák
(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj
(bruttó)

Jövedelem nélkül:

díjmentes

ÖNYM 100%-ig

60 Ft/adag

ÖNYM 120%-ig

120 Ft/adag

ÖNYM 140%-ig

180 Ft/adag

ÖNYM 160%-ig

240 Ft/adag

ÖNYM 180%-ig

300 Ft/adag

ÖNYM 200%-ig

360 Ft/adag

ÖNYM 220%-ig

420 Ft/adag

ÖNYM 240%-ig

480 Ft/adag

ÖNYM 250%-ig

490 Ft/adag

ÖNYM 260%-ig

630 Ft/adag

ÖNYM 280%-ig

705 Ft/adag

ÖNYM 300%-ig

750 Ft/adag

ÖNYM 320%-ig

675 Ft/adag

ÖNYM 340%-ig

870 Ft/adag

ÖNYM 360%-ig

975 Ft/adag

ÖNYM 380%-ig

1050 Ft/adag

ÖNYM 400%-ig

1125 Ft/adag

ÖNYM 420%-ig

1200 Ft/adag

ÖNYM 420% felett

1290 Ft/adag”

4. melléklet

4. melléklet
Gyermekétkeztetés térítési díjai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Korcsoportok

Nyersanyagnorma

Nyersanyagnorma

Nyersanyagnorma

Rezsiköltség

Rezsiköltség

Rezsiköltség

Mindösszesen bruttó

Mindösszesen bruttó

2

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

számítva

kerekítve

3

CSALÁDI BÖLCSŐDE

4

1,0-3,0 év

5

tízórai

104 Ft

28 Ft

132 Ft

133 Ft

36 Ft

169 Ft

301 Ft

6

ebéd

173 Ft

47 Ft

220 Ft

222 Ft

60 Ft

282 Ft

502 Ft

7

uzsonna

69 Ft

19 Ft

88 Ft

89 Ft

24 Ft

113 Ft

201 Ft

8

Összesen:

346 Ft

93 Ft

439 Ft

444 Ft

120 Ft

564 Ft

1 003 Ft

1 005 Ft

9

ÓVODA

10

2,5-3,0 év

11

tízórai

104 Ft

12

ebéd

173 Ft

13

uzsonna

69 Ft

14

Összesen:

346 Ft

15

3,0-6,0 év

16

tízórai

164 Ft

17

ebéd

274 Ft

18

uzsonna

109 Ft

19

Összesen:

547 Ft

20

ISKOLA

21

Alsó tagozat, napi háromszori étkezés

22

6,0-10,0 év

23

tízórai

125 Ft

24

ebéd

432 Ft

25

uzsonna

95 Ft

26

Összesen:

652 Ft

27

Alsó tagozat, napi egyszeri étkezés

28

6,0-10,0 év

29

ebéd

432 Ft

30

Felső tagozat, napi háromszori étkezés

31

10,0-14,0 év

32

tízórai

130 Ft

33

ebéd

460 Ft

34

uzsonna

101 Ft

35

Összesen:

691 Ft

36

Felső tagozat, napi egyszeri étkezés

37

10,0-14,0 év

38

ebéd

460 Ft

39

Alkalmazott napi egyszeri étkezés

40

ebéd

583 Ft

157 Ft

740 Ft

444 Ft

120 Ft

564 Ft

1 304 Ft

1 305 Ft

41

Vendég napi egyszeri étkezés

42

ebéd

583 Ft

157 Ft

740 Ft

444 Ft

120 Ft

564 Ft

1 304 Ft

1 305 Ft”

5. melléklet

5. melléklet
Családi bölcsőde ellátásért fizetendő térítési díj

1. Az ellátás önköltsége: bruttó 504 Ft/fő/óra

2. Intézményi térítési díj összege a gondozásért: bruttó 2.750 Ft/fő/nap

3. A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 50%-át.

4. Az étkezésért fizetendő térítési díj 1,5 – 3 éves korig:

a) reggeli: bruttó 301 Ft/fő/nap

b) ebéd: bruttó 502 Ft/fő/nap

c) uzsonna: bruttó 201 Ft/fő/nap

5. A gyermekek étkeztetését az intézmény a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodával kötött szerződés útján biztosítja.”