Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 24- 2022. 06. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.24.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. június 24-én lép hatályba.

1. melléklet

10. melléklet
Sárbogárd Város térítési díj mértékei

1. Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (Ady E. u.) fizetendő térítési díj napi 4 100 Ft

2. Idősek átmeneti elhelyezését nyújtó intézményben fizetendő térítési díj napi 2 500 Ft

3. Hajléktalanok átmeneti otthonában fizetendő térítési díj

1 Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig a jövedelem 25 %-a

napi max.: 235 Ft

havi max. 7 125 Ft

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől a jövedelem 35%-a

napi max.: 1 330 Ft

havi max.: 40 000 Ft

4. Nappali ellátásban részesülők (Tompa M. u.) térítési díja napi 0 Ft

5. Szociális étkeztetés térítési díja

1 Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig 228 Ft + ÁFA

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől - annak 150 %-áig 318 Ft + ÁFA

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-ától annak 300 %-áig 394 Ft + ÁFA

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-a feletti jövedelem esetén 490 Ft + ÁFA

Ebéd lakásra szállítása egységesen 100 Ft

6. Házi segítségnyújtásért fizetendő óradíj

szociális segítés 400 Ft

személyi gondozás 620 Ft

7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő díja napi 95 F

Ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg 0 Ft

Különben a mindenkori havi jövedelem 2%-át meg nem haladó összeg.

Nagylók, Hantos községek térítési díjai Nagylók Hantos
Szociális étkeztetés térítési díja
0 Ft/fő 0 Ft 0 Ft
1 - 42 749 Ft/fő 236 Ft + ÁFA 252 Ft + ÁFA
42 750 – 85 499 Ft/fő 276 Ft + ÁFA 328 Ft +ÁFA
85 500 Ft/fő 338 Ft + ÁFA 420 Ft + ÁFA
Étel kiszállítási díja 60 Ft + ÁFA/ fő/adag 60 Ft/fő/adag
Házi segítségnyújtás térítési díja
Szociális segítés 50 Ft
Személyi gondozás 100 Ft
Házi segítségnyújtásban részesülők
esetén az ételszállítási díja 0 Ft/fő/adag