Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 25

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetés módosításáról

2022.11.25.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet 2022. november 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez5

2. melléklet a 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez6

3. melléklet a 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez7

4. melléklet a 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez8

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.