Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését követően, 2020. december 19-től folyamatosan érvényben volt az önkormányzatokat érintő díjstop, vagyis sem a 2021. évben, sem 2022. 1. félévben nem volt lehetséges az önkormányzatok által megállapított díjak megemelése, új díjak bevezetése.
Az önkormányzat saját bevételeinek növelése, jogszabályszerű és biztonságos működésének biztosítása érdekében az alábbi rendeletben megállapított díjak emelése szükséges.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete, a temetői díjak megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét.
A fentiek alapján az alábbi szerveknek küldtük el véleményeztetésre a fenti módosítási javaslatot:
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete: visszajelzése alapján leterheltsége okán nincs lehetősége a véleményezésre.
Fogyasztóvédők Országos Egyesülete: az előterjesztés kiküldéséig nem jelzett vissza.
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület: az előterjesztés kiküldéséig nem jelzett vissza.
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége: az előterjesztés kiküldéséig nem jelzett vissza.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján a fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, illetve a díjmegállapítást korlátozó jogszabályi rendelkezés hatályvesztése miatt a fenti módosítások 2022. július 1-jén lépnek hatályba.